Doktorand i statistik

Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Statistiska institutionen
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Statistiska institutionen arbetar cirka 15 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Vi bedriver forskning inom flera områden: analys av högdimensionella data, Bayesianska metoder, spatial-temporala modeller, icke-gaussisk modellering, tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen samt stokastiska modeller och beräkningsstatistik. Mer information hittar du på institutionens hemsida: http://www.stat.lu.se/forskning.

Institutionen söker nu kandidater för en doktorandtjänst i statistik modellering för högdimensionell data, riktat mot genetik.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på statistiska institutionen Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Det finns två möjliga riktningar för studenten en mer matematisk riktning och en mer tillämpad riktning.

Projektbeskrivning:

Projektet, som studenten kommer jobba inom, är inriktad mot hög dimensionell statistik med tillämpning inom genetik. För mer utförlig beskrivning av projektet se https://stat-lu.github.io/PhDpos/.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Övriga krav

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Förmåga att arbeta självständigt.
 • Starkt driv att utveckla avancerade projekt.

För dom två möjliga riktningarna har vi följande krav:

Matematisk statistik

 • MSc i matematik eller statistik.
 • Goda kunskaper i matematik (sannolikhetsteori, funktionalanalys, linjär algebra).
 • Erfarenhet med programmering.

biostatistik

 • MSc in matematik, statistik, datavetenskap, biostatistik, eller fysik.
 • Goda kunskaper i programmering (R and/or C++).
 • Goda Kunskap av tillämpad statistik (linjära modeller, Bayesiansk statistik).
 • Förmåga att jobba tvärvetenskapligt inom genetik, datavetenskap och statistik.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Kriterier för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://staff.lusem.lu.se/phd-studies/phd-programmes.

Följande beaktas:

 • Kvalitet och innehåll i tidigare arbeten, t.ex. mastersuppsatsen.
 • Förmåga att aktivt delta i institutionens forskningsmiljö.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
 • Relevant studiebakgrund och studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.
 • Potential till att utveckla självständig forskning.
 • Kunskap och förmåga inom statistik.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på svenska/engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • Forskningsplan (max 1 500 ord exklusive referenser).
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
 • Referenser.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/521
Kontakt
Jonas Wallin, +46 46 222 01 72
Facklig företrädare
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-24
Sista ansökningsdag 2021-04-30


Company

Lunds Universitet

Locations

Categories

Deadline for application

2021-04-30


Apply for this job

Send me the advert by email


Employer's other advertisements

Doctoral student in statistics

Lunds Universitet
Lund, Skåne län Published: 2021-03-04


Company

Lunds Universitet

Locations

Categories

Deadline for application

2021-04-30


Apply for this job

Send me the advert by email